Un Modelo Social Para Europa

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Un Modelo Social Para Europa

El conjunt dassaigs reunits en aquest volum sobre el futur del Model Social Europeu respon a la inspiració dun grup de renovadors provinents de la socialdemocràcia britànica i daltres països europeus i a la iniciativa de Policy Network, un think tank internacional creat lany 2000. El punt de partida del debat i les propostes és la creença en un model social europeu reformat i el rebuig del model nord-americà o neoliberal com a alternativa. En leconomia global, lEuropa Social ha dassumir les prioritats bessones de la justícia social i la competitivitat econòmica: un Estat de Benestar solidari i uns serveis socials sòlids seran fonamentals per a triomfar en leconomia del coneixement i dels serveis del segle XXI. El tema que inspira aquests assaigs és la revitalització de la protecció social a Europa.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?