Trastornos Y Dificultades Del Desarrollo

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Trastornos Y Dificultades Del Desarrollo

Aquest estudi sintetitza les característiques clíniques i els principals tractaments psicopedagògics de les dificultats i els trastorns del desenvolupament. En ell es recullen tant letiologia i les possibles causes com les principals estratègies davaluació i intervenció en les dificultats i els trastorns del desenvolupament. A més sinclouen casos reals que són analitzats i sobre els quals sha realitzat un disseny dintervenció en el context educatiu més recomanable per a la seua escolarització. El treball està associat a una pàgina Web a la qual els lectors podran accedir i trobar recursos dinterès: protocols dintervenció i tractament, qüestionaris davaluació de qualitat del servei, vídeos, imatges i recursos relacionats amb els trastorns de conducta i, en la que el lector podrà realitzar suggeriments personals que optimitzen els tractaments.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?