Segregació O Coeducació?

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Segregació O Coeducació?

Lestudi presentat aborda les relacions interpersonals entre infants i adolescents en el marc dels grups classe. A partir de ladministracio del sociograma GRODE sanalitzen les preferencies i els rebutjos de noies i nois segons el sexe de les persones emissores i receptores. Es va treballar sobre les dades aportades per mes de 7.700 alumnes pertanyents a 58 centres deducacio primaria i secundaria de la Comunitat Autonoma de Catalunya. Els resultats de la recerca posen en evidencia que hi ha una major acceptacio de les noies, tant per part del col.lectiu femeni com del masculi i que, entre els 6 i els 16 anys es manifesta una marcada preferencia relacional envers les persones del propi sexe i una tendencia a la concentracio de rebutjos envers les que no ho son. Aquest fenomen dautosegregacio revela la prsencia de subcultures femenines i masculines que ordenen les relacions i que contribueixen significativament a la construccio de la identitat de genere. El proces de socialitzacio que te lloc durant lescolaritzacio tendeix aixi a produir i reproduir les representacions tradicionals dallo que es considera o femeni o masculi.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?