Procesos De Americanización Del Léxico Hispánico

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Procesos De Americanización Del Léxico Hispánico

Aquest treball se centra en els canvis que les veus hispàniques han experimentat a Amèrica des del seu transvasament al nou territori fins a lactualitat. A partir dun corpus format per fonts cronístiques i lexicogràfiques que es presenten en la primera part del llibre, es fa un seguiment històric de distints vocables i sanalitzen els mecanismes damericanització que representen.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?