Panta Ka^a

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Panta Ka^a

Demòcrit, testimoni de les commocions socials i polítiques de la segona meitat del segle V a.n.i., sens revela en aquests textos com un agut observador de la conducta humana, crític amb els seus atavismes i defensor dunes propostes renovadores, fins a arribar a ser considerat per alguns com «subvertidor dels costums pàtries». En aquest llibre sanalitzen i interpreten aquests fragments, fent aportar una visió unitària del que va poder ser la concepció original del qui els va concebre. lordre i classificació dels fragments ha estat mitjançant un criteri temàtic, tot i el risc dincórrer en alguna repetició, quan un fragment és de múltiple lectura.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?