Palabra Por Palabra

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Palabra Por Palabra

En aquest volum es recullen disset treballs en honor a Paz Battaner, escrits per amics, companys i deixebles. Els estudis que aquí es presenten corresponen als tres eixos dactuació durant la seva carrera: la lexicologia i la lexicografia, la didàctica de la llengua espanyola i la dedicació a la docència i investigació a la Universitat Pompeu Fabra.n


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?