Nación Y Nacionalización

Lestudi dels processos de nacionalització, és a dir, de la difusió social de les identitats nacionals, és un dels aspectes centrals per al camp de recerca dedicat al nacionalisme. No obstant això, es tracta dun àmbit que explica encara amb una relativa escassetat de treballs, especialment quan saborda des duna perspectiva comparada. El present volum es dedica a lestudi dels processos de nacionalització en els marcs dels Estats-nació europeus. El cas espanyol és objecte despecial atenció, encara que des duna perspectiva comparada amb els països del seu entorn, la qual cosa permet plantejar dubtes sobre la suposada excepcionalitat del procés de nacionalització espanyol. El volum es compon de tretze estudis escrits per historiadors procedents de nou universitats europees i espanyoles

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?