Mujeres Inmigrantes Y Salud

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Mujeres Inmigrantes Y Salud

Partint del fenomen de la immigració a Espanya, lobra aborda les opinions dels agents sociosanitaris i la seua relació amb dones immigrants en els serveis públics de salut. Recull així mateix les experiències de les dones immigrants colombianes entorn de temes relacionats amb la salut i la malaltia, i, finalment, ofereix les reflexions que es desprenen de lestudi. La investigació ha estat dirigida per Inmaculada Serra Yoldi, professora del Departament de Sociologia i Antropologia de la Univesitat de València i de lInstitut Universitari dEstudis de la Dona. Elba María Bermúdez Quintana és doctora en Economia i Gestió de la Salut per la Universitat Politècnica de València. A Colòmbia ha estat coordinadora de diversos projectes sobre salut, dona i família. A Espanya ha participat en projectes d I+D a través del Centre dInvestigació en Economia i Gestió de la Salut (CieGs). Amb el Departament de Sociologia i Antropologia de la Universitat de València, ha sigut col·laboradora en diferents projectes sobre el col·lectiu femení i actualment és tècnica col·laboradora de l Institut Universitari dEstudis de la Dona daquesta universitat, en temes relatius a dones immigrants.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?