Matemàtiques Per A La Prova D Accés A Cicles Formatius De Grau Superior

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Matemàtiques Per A La Prova D Accés A Cicles Formatius De Grau Superior

Aquest és un llibre de text per impartir les Matemàtiques del Curs de Preparació de la Prova daccés a Cicles Formatius de Grau Superior. El llibre sadapta al temari i les característiques daquest curs i és, a la vegada, una eina de classe i dautoformació, ja que està especialment dissenyat perquè els alumnes el puguin fer servir autònomament si no poden assistir a classe o es preparen la prova per lliure. Per aquest motiu també sinclouen les solucions de tots els exercicis. El llibre sha estructurat en quatre blocs: I. Aritmètica i àlgebra (Conjunts numèrics, Equacions i Polinomis), II. Geometria (Trigonometria, Vectors en el pla i Nombres complexos), III. Funcions i gràfics (Funcions i derivades), IV. Estadística i probabilitat (Estadística unidimensional, Estadística bidimensional i Probabilitat). La part teòrica i les explicacions són molt detallades i els exemples i exercicis, molt pautats. El fet que lalumne disposi de totes les solucions al llibre li permet també anar avaluant el seu progrés. Molts dels exemples i exercicis del llibre estan basats en els que han sortit a les proves daccés a Cicles Formatius de Grau Superior que shan fet fins al moment.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?