Maestros Y Museos

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Maestros Y Museos

Estem acostumats a vore als mestres en els museus, però crida poderosament latenció la invisibilitat que projecten els docents quan sendinsen en el territori del museu. Aquest llibre proposa una nova mirada davant les possibilitats daprenentatge que es reforcen amb la trobada entre els educadors de museus i els professionals de lensenyament. Intentem unir geografies i potenciar estratègies dacostament. Els museus, convertits en catalitzadors dactivitats educatives, poden servir per a incrementar en tots nosaltres els escenaris de dubte, les zones de frontera, les confuses relacions amb lentorn, i augmentar així la nostra consciència de sers socials, persones responsables i individus respectuosos, encaixant amb la idea que tenim dels centres educatius, com espais generadors dexpectatives.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?