Los Hábitos De Movilidad En La Universitat De València (2005 2006)

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Los Hábitos De Movilidad En La Universitat De València (2005 2006)

Les pautes de mobilitat quotidiana entre lloc de residència i lloc de treball o destudi són un element fonamental de la qualitat de vida dels universitaris, amb notables implicacions per a la sostenibilitat urbana i la protecció del medi ambient. Des daquesta noble perspectiva, aquest estudi presenta i analitza els resultats de la I Enquesta sobre Hàbits de Mobilitat de la Universitat de València (2005-2006). Els universitaris fan un ús notable del transport col·lectiu, però en els últims anys sestà produint un cert abandó dalguns mitjans de transport públic, que no és compensat per més ús de la bicicleta. Es fa així necessària lelaboració dun Pla de Mobilitat Universitària, integrat en una estratègia de mobilitat metropolitana, en el qual les administracions públiques i la Universitat adquirisquen compromisos per a avançar cap a un model més sostenible.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?