Les Fonts De La Pintura Romànica

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Les Fonts De La Pintura Romànica

Un dels punts de referència patrimonial de Catalunya és, no hi ha cap dubte, lart romànic. Les circumstàncies històriques han fet, però, que molt pocs dels edificis daquell període hagin conservat llur decoració. De fet, va caler arribar fins al segle XIX per a què aquesta fos considerada i, doncs, recuperada. El procés no fou automàtic i sha perllongat fins els nostres dies, però no hi ha cap dubte que és fill daquell segle XIX i en conseqüència conservem el què i el com aquell segle va voler. Per sort o per desgràcia aquells orígens impregnen encara decisions actuals. Un cas paradigmàtic és el de la pintura mural, en part perduda i en part conservada, parcialment in situ i parcialment en museus o col·leccions privades. Una mena de collage invers que en complica notablement lestudi, però sobretot el gaudi..Ars Picta estudia aquest patrimoni per comprendrel i explicar-lo, lúnica manera de poder-ne gaudir i fer que la gent en frueixi.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?