Laboratorio De Análisis Instrumental

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Laboratorio De Análisis Instrumental

En lactualitat lanàlisi instrumental constitueix un dels pilars de la Química Analítica. Així, les classes de laboratori esdevenen una eina fonamental per a lassimilació de la metodologia de treball. Aquest llibre proporciona els principis que han de guiar a lestudiant en el seu treball dins el laboratori considerant aspectes tals com a normes de seguretat, disseny dexperiències, selecció de material o avaluació de resultats. A més a més, conté una sèrie dexperiències dissenyades per a la seua realització en laboratoris docents danàlisi instrumental incloent-hi, en algunes delles, dades reals a fi de facilitar la seua comprensió i realització. Es tracta dun text obert i flexible, que pot ser utilitzat tant per professors com per estudiants de grau i postgrau de Química, Farmàcia, Enginyeria Química.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?