La Explosión Urbana Del Litoral

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro La Explosión Urbana Del Litoral

La transformació dels usos del sòl és un procés íntimament relacionat amb les condicions econòmiques, socials, urbanístiques i ambientals duna societat. El litoral dAlmería havia experimentat una transformació dels seus usos del sòl pausada i controlada. No obstant això en lúltima dècada, el llevant almeriense està canviant en els seus usos del sòl, degut fonamentalment a la implantació dusos vinculats al sector turístic. La pràctica de lordenació del territori en aquesta zona requereix una anàlisi i reflexió sobre lestat actual de la comarca i el model de ciutat futur. És en aquest marc real on es pretén inserir aquest treball dinvestigació, per a ajudar a la compressió de les dinàmiques urbanes del litoral del llevant alménense i convertir-se en una eina per als implicats en els processos de planificació urbanística i territorial.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?