Kyrie!

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Kyrie!

El pare Josep M. Soler, abat de Montserrat, celebra enguany els vint-i-cinc anys d’ordenació presbiteral i ens presenta aquest llibre, que neix de la lectura orant de la Paraula de Déu, al servei dels monjos i dels pelegrins, vol ésser un testimoniatge de l’amor entranyable de Déu, publicat dins l’any jubilar amb motiu del cent vint-i-cinquè aniversari de la proclamació de la Mare de Déu de Montserrat com a Patrona del Principat i de les diòcesis catalanes.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?