Introducció A L Arquitectura

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Introducció A L Arquitectura

Veure larquitectura, entendre-la i sentir-la no és quelcom immediat. Requereix un aprenentatge. Aquest llibre és, sobretot, lobertura a un vocabulari, a un conjunt de termes per mitjà dels quals conceptualitzem i fem comunicable lexperiència de larquitectura. Si, com deia Wittgenstein, el coneixement comença en les paraules, llavors un llibre diniciació a larquitectura és un llibre que intenta glossar, dotar de contingut, determinades paraules clau amb les quals, com si fossin instruments, fer possible el muntatge i el desmuntatge de la nostra experiència de larquitectura. Proposar una introducció a larquitectura no és una tasca senzilla. Una introducció adreçada a futurs arquitectes, però també a qualsevol persona que vulgui obrir els ulls i la sensibilitat a un dels grans camps de la creació humana de tots els temps.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?