Instrumentos ópticos Y Optométricos

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Instrumentos ópticos Y Optométricos

Aquest llibre, dirigit especialment als estudiants de la Diplomatura en Òptica i Optometria, constitueix un text de caràcter bàsic per a lestudi dels instruments òptics i optomètrics. En cada tema es presenta, junt a la teoria, una proposta de pràctiques de laboratori. També és adequat, donat el seu plantejament, per a professionals de loptometria, estudiants de primer cicle de ciències bàsiques i professorat -universitari o daltres nivells- amb coneixements elementals dòptica geomètrica.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?