Identificación Y Alienación

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Identificación Y Alienación

La cultura política que avui dóna fonament al nostre sistema democràtic deu molts dels seus trets a la peculiar manera que vam fer la transició, amb aquella específica combinació de ruptures i pactes. Però també, sens dubte, a lempremta que van deixar les últimes dècades dun règim dictatorial, que perdia inexorablement capacitat de reproduir els consensos bàsics imprescindibles per a tot sistema polític. Aquests consensos es resumeixen en el que ve anomenant-se la cultura política, és a dir, lentramat dactituds, creences i sabers dels ciutadans sobre sistema polític. El franquisme, no obstant això, no va assolir mai generar una única cultura autoritària que enquadrés a tota la població. Mitjançant la repressió sostinguda i minuciosa de tota discrepància va intentar sempre ocultar el fet que altra cultura política, antagònica i democràtica, subsistia i es desenvolupava en connexió amb els moviments socials i polítics de loposició.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?