Exemplario Contra Los Engaños Y Peligros Del Mundo

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Exemplario Contra Los Engaños Y Peligros Del Mundo

Exemplario contra los engaños y peligros del mundo, editat a Saragossa per Pablo Hurus en 1493, és la traducció castellana del Directorium vitae humanae alias parabolae antiquorum sapientium (entre 1262 i 1268) de Juan de Capua, versió llatina del Calila e Dimna, obra que també va estar traduïda al castellà, directament de l àrab, en 1251 en el scriptorium de Alfonso X, així doncs, lobra va ser coneguda en castellà tant per via oriental com occidental. Esglaó importantíssim en levolució i transmissió dels contes castellans medievals. Es reuneixen diversos estudis que aporten un complet panorama de lentitat, característiques i originalitat daquest Ejemplario. Shi tenen en compte tots els testimonis medievals daquesta col·lecció de narracions i sofereix als lectors un complet acostament a lobra.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?