Europa Global, Europa Social

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Europa Global, Europa Social

Una contribució essencial al debat sobre el futur de la Unió Europea, després del fracàs del projecte de Constitució i al compàs de les successives ampliacions. lèxit polític dEuropa és palès, però els avatars de la institucionalització mostren que és qüestionat. El model social està així mateix en debat, enmig de les pressions de la globalització i de polítics que voldrien rebaixar-ne els continguts que han estat la clau de lèxit europeu. Tanmateix, en la nova geografia del segle XX, marcada per lascens econòmic asiàtic i les indecisions nord-americanes, la Unió Europea haurà de replantejar objectius i funcionament.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?