Estudios Sobre Teatro Medieval

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Estudios Sobre Teatro Medieval

Es publiquen en aquest volum una sèrie de comunicacions sobre el teatre medieval de la península Ibèrica que es van presentar en el XI Colloquium de la Société Internationale pour lÉtude du Théâtre Médieval (Elx, 2004). shi sexamina el ric i complex panorama del teatre medieval peninsular des de diversos angles: des de la teatralitat folklòrica i lespectacularitat cerimonial als textos dramàtics escrits en la frontera entre lEdat Mitjana i el Renaixement, des del teatre de tema religiós al de tema profà. La pluralitat daproximacions metodològiques a aquesta matèria enriqueix substancialment el volum, ja que hi podem trobar des destudis que relacionen la matèria teatral amb les arts plàstiques fins als que plantegen les fronteres entre el teatre i altres manifestacions literàries, singularment la poesia.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?