Estética, Política Y Música En Tiempos De La Encyclopédie

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Estética, Política Y Música En Tiempos De La Encyclopédie

La querella de los bufones sorgida en un moment de crisi tant poètica com institucional del model francés de teatre musical, desborda àmpliament els marges duna daquelles controvèrsies sobre el gust dirimides fins aleshores en els salons de moda. Quan els enciclopedistes sajunten entorn de lensenya de lòpera bufa italiana i critiquen la tragèdia musical francesa, ho fan en tant que símbol duna monarquia abocada al naufragi. Per a ells meditar sobre la legitimitat de riures en lOpera i sobre la noció de diversió popular és una forma de testimoniar la seua oposició a lobscurantisme en ple segle de les Llums. En aquest llibre es recullen, per primera vegada en castellà, els principals textos amb que el nucli fundacional de l«Enciclopèdia», el primer volum de la qual acabava de veure la llum en lestiu de 1751, va intervenir en aquesta querella de proporcions llegendàries.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?