Emmanuel Lévinas

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Emmanuel Lévinas

El novembre de 2006, celebrant el centenari del seu naixement, va tenir lloc el congrés internacional: Lévinas, la Filosofía como Ética. Organitzat conjuntament pel MUVIM i la Universitat de València, aquest volum recull les actes daquesta trobada acadèmica. Un recorregut a través del pensament de Lévinas: la seua posició dins i fora de la filosofia, la torsió del concepte tradicional dètica o de llenguatge, la convergència o divergència de lètica i la política, i també les arrels jueves del seu pensament. Hi ha un cert risc en la celebració del congrés, són escassos els investigadors que estudien aquest filòsof, fet pel qual reunir-los pràcticament a tots en un congrés constitueix un esdeveniment en els estudis sobre Lévinas, alhora que un llibre que continga les conferències daquest acte esdevé una fita filosòfica en llengua castellana.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?