Els Corcs De La Restauració, Vinaròs 1876 1923

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Els Corcs De La Restauració, Vinaròs 1876 1923

La revolució liberal, precedent de la Restauració, va desestructurar leconomia de subsistència, era lagonia de la cultura de lequilibri entre producció i necessitats. El sistema capitalista, com qualsevol model de relacions de producció, naix, creix, es desenvolupa i envelleix a mans dels corcs que va engreixant en el decurs del cicle. Aquest llibre analitza aquest procés a Vinaròs, entre 1876 i 1923.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?