El Paisaje Agrario Aterrazado

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro El Paisaje Agrario Aterrazado

Estudi de la història dusos del territori de Petrer i la valorització dels seus recursos naturals, agrícoles i culturals, dacord amb els requeriments de les actuals directrius dordenació territorial. En aquest sentit, els objectius de la Unió Europea es dirigeixen principalment a definir una nova política de cohesió territorial, social i econòmica. lanàlisi detallada de la dinàmica del paisatge es converteix daquesta manera en una eina eficaç per a la planificació estratègica dactuacions en el municipi, que afavoreixin laplicació, entre uns altres, del Conveni Europeu del Paisatge, de la Llei del Sòl, de la Directiva marc de laigua, de la Llei dAvaluació dImpacte Ambiental de projectes i de la Llei dOrdenació del Territori i Protecció del Paisatge de la Generalitat Valenciana.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?