El Derecho De Sucesiones En La Valencia Foral Y Su Tránsito A La Nueva Planta

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro El Derecho De Sucesiones En La Valencia Foral Y Su Tránsito A La Nueva Planta

Estudi del dret hereditari valencià durant l’època foral i de l’impacte que va tenir sobre les pràctiques successòries la imposició de la Nova Planta. La introducció de la legislació castellana exigeix una visió comparada dels dos models jurídics a partir dels textos legals i les fonts arxivístiques que permeten de valorar l’aplicació real de les normes.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?