El Cine De Pensamiento

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro El Cine De Pensamiento

La imatge en moviment, que va nàixer inaugurant un nou règim de la representació visual, implica laparició duna nova forma de retòrica audiovisual que supera els límits del llenguatge cinematogràfic clàssic, i afavoreix el desenvolupament de formes de pensament inèdites que amplien el règim del pensar basat en la paraula. Aquest volum presenta una sèrie daproximacions a diferents facetes del fenomen cinematogràfic que van des de la pràctica de les avantguardes, passant per lacostament a cineastes relacionats amb lassaig fílmic, com Herzog, Farocki o Rossellini, així com per lanàlisi de territoris connectats amb la memòria o amb el cinema popular. Mitjançant aquests enfocaments diversos, es cobreixen les diferents facetes del pensar cinematogràfic, que van des de la possibilitat dun pensament essencialment fílmic al desenvolupament dun pensar amb el cinema.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?