Educación, Género Y Políticas De Igualdad

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Educación, Género Y Políticas De Igualdad

Aquest volum reuneix un conjunt de treballs que responen a un tractament sistèmic de la igualtat de gènere i la violència contra la dona des de plantejaments educatius, provinents de les aportacions generades en el XI Congrés Nacional de Teoria de lEducació. El leitmotiv de les contribucions gira entorn de la recerca destratègies discursives i pràctiques educatives com a resposta al repte formulat per la UNESCO en el tercer dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, que persegueix la igualtat entre gèneres i lautonomia de la dona. Estructurat en tres parts, es presenten línies dacció socio-educatives crítiques i complementàries a les polítiques públiques digualtat, sanalitzen alguns plans autonòmics, i sassenyalen els principals àmbits i recursos educatius per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència de gènere.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?