Disto E Do Outro

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Disto E Do Outro

Esta antoloxía esencial, preparada e traducida por Xesús Carballo Soliño, reúne as mellores prosas xornalísticas publicadas por Roberto Blanco Torres. No libro Disto e do outro, saído do prelo no ano 1930 en lingua castelá e presentado agora por primeira vez en galego, Blanco Torres deixou un intelixente e combativo testemuño do seu ideario galeguista e republicano. Vemos nestes textos a un xornalista culto e comprometido cos problemas e a realidade do país, que soubo expresar as súas inquedanzas cunha claridade e graza que xa na súa época obtiveron o recoñecemento merecido.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?