Diagnóstico Técnico Sobre Funciones Urbanas Y Desarrollo Territorial En Dénia

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Diagnóstico Técnico Sobre Funciones Urbanas Y Desarrollo Territorial En Dénia

Lobjectiu principal del treball que ací es presenta és lelaboració dun diagnòstic tècnic referit a les funcions urbanes, dacord amb el model de desenvolupament territorial de la ciutat de Dénia, sobre la base dun ampli sistema dindicadors orientat a conèixer leficiència de lestructura urbana, les infraestructures i els equipaments específics, i també els aspectes relatius a la qualitat ambiental i de vida, la situació de lurbanisme i lordenació del territori. La idea final és plantejar làmbit local com un territori amb capacitat per a aportar avantatges competitius a les empreses i qualitat de vida als ciutadans. El diagnòstic tracta de detectar aspectes que requereixen intervenció o millores en nom de la qualitat de vida i competitivitat territorial de làmbit local.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?