Diagnóstico Técnico Sobre Funciones Urbanas En Cullera

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Diagnóstico Técnico Sobre Funciones Urbanas En Cullera

Lestudi que ací es presenta té com a objectiu lanàlisi de les funcions urbanes de Cullera, i també la perspectiva daquestes funcions des de la seua relació amb làmbit territorial de referència immediat en el qual es generen, la Ribera Baixa com a comarca històrica a la qual pertany Cullera, i làmbit ampliat, corresponent a làrea funcional que configura laglomeració urbana de València, lentitat principal de població de la qual tot just dista 40 minuts de desplaçament des de Cullera, factor que en condiciona el paper com a ciutat funcional. Resulta interessant el paper de nucli residencial en lespai dinfluència duna gran metròpoli, a més de la seua especialització en la funció doci i recreació, orientada a la captació de població vacacional i turística, que ha esdevingut clau de la seua dinàmica econòmica local.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?