Ciencias Del Mundo Contemporáneo

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Ciencias Del Mundo Contemporáneo

Aquesta matèria convida a prendre consciència del procés que porta a distingir a les societats científicament avançades com la nostres daquelles que no ho estan tant. Aquesta proposta pretén conduir a la reflexió sobre múltiples aspectes vinculats al desenvolupament de ciències tals com la biologia, lastronomia, la informàtica, etc., però no a través de lelaboració duna minienciclopedia de cadascuna daquestes àrees de coneixements. De fet, els autors afirmen que els elements veritablement formatius daquesta matèria requereixen poca exposició de continguts i molta reflexió sobre les imatges que els productes informàtics traslladen del cos, oci, salut, malaltia, ciència i els científics. Però abans de res, lanàlisi i la reflexió han de partir de la pregunta, del que ja sabem i haurà de ser revisada en el diàleg obert que dirigeix el professor.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?