Bajo El Signo De Las Artistas

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Bajo El Signo De Las Artistas

El 1989 pels carrers de Nova York van aparèixer grans anuncis signats per les Guerrillas Girls, un grup dartistes anònimes que representen les puntes mediàtiques dun llarg període de conflictes i denúncies respecte al silenci i la invisibilitat de les dones en les arts. A la tradicional pregunta sobre lescassesa de les grans artistes, una historiadora de lart ha contestat recordant lexistència duna manca anàloga de grans pianistes de jazz lituans o de grans tennistes esquimals. A part de la provocació, es tracta dentendre si i fins a quin punt les asimetries de gènere contribueixen a definir el que és art i el que no ho és, qui mereix ser recordat o, per contra, oblidat. Desplegant una documentació àmplia i inexplorada, aquest volum pioner sencarrega també de desmentir el mite de la creativitat menor i accessòria de les dones.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?