Aventura Del Viaje

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Aventura Del Viaje

Es anar-hi, laventura sobri al desconegut i lart té un paper definitiu, i quasi podríem dir que es converteix en leix sensible del recorregut. . En paraules de les editores, aquest llibre viatja per diversos espais: en el de la literatura fantàstica, amb el professor Helios Jaime, en el de la cultura celta, amb Robert Omnès, José Luis Aguirre caminarà amb el viatger del XVIII Beckford, en el del cine que parla de viatges, amb Vicente Benet i el director Luis García Berlanga, en el de dones viatgeres del XIX, , amb Maria Luisa Burguera, entre daltres.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?